Nordic Art Review

Nordiska konstnärer genom tiderna

Nordiska konstnärer genom tiderna

När det handlar om konst som skapats av nordiska konstnärer, så handlar detta i huvudsak om Danmark, Norge och Sverige. Javisst finns Finland också men detta är det inte så mycket tal om. Som vanligt i denna blogg ska det koncentreras på tavlor, vilket då gör att det handlar om de som målar. Inom detta område finns det många som blivit erkända konstnärer i Norden. De flesta som vanligt efter sin död, men även en del som är verksamma fram till idag.

Stora danska konstnärer

En av de stora inom den danska konsten var Niels Vinding Dorph. Kanske du måste vara konstälskare för att känna hans namn. Denne konstnär är känd för tavlor som “badande flickor”, “Kain hör Guds röst”, samt massor av porträtt och landskapsmålningar. En annan konstnär från Danmark var Ernst Meyer. Denne konstnär målade levnadsglada motiv som var förknippade med medeltiden. Exempel på detta är “Neapolitansk Fiskarfamilj” samt “Landstigning på Capri” för att bara välja ut två av dem. Efter detta finns även Carl Mortensen och vad som är gemensamt för alla är att de hamnat på topplistan efter sin död.

Sveriges kända konstnärer

Ja, vad vore Sverige utan Anders Zorn och hans vackra, välkända målningar? Nu är han bara en av de som förärat Sverige med en placering som kulturellt minnesmål inom konsten. Dock är det nog så att han helt klart är den mest kände av alla svenska konstnärer. Vad säger du om Axel Sjöberg, Stig Rydén samt Adolf Hirsch? Ja du vet förmodligen inte vilka de är, om du inte är insatt inom konst. Det är inte så underligt. Hur som helst har Sverige kraftigt bidragit till den världsliga konstens kraftfulla kulturarv.

Next Post

© 2019 Nordic Art Review

Theme by Anders Norén